Πρόγραμμα εκπομπών

ΗΜΕΡΑ                 ΩΡΕΣ                    ΕΚΠΟΜΠΗ
Δευτέρα           00:00 - 23:59             Deep HouSe

Τρίτη               00:00 - 23:59             Deep HouSe

Τετάρτη           00:00 - 23:59             Deep HouSe

Πέμπτη            00:00 - 23:59             Deep HouSe

Παρασκευή     00:00 - 23:59             Deep HouSe

Σάββατο          00:00 - 23:59             Deep HouSe

Κυριακή          00:00 - 23:59             Deep HouSe


Σημείωση: Το πρόγραμμα δεν είναι μόνιμο ακόμα μιας και μπορεί να γίνει κάποια μετατροπή η καποια διαφοροποίηση ώρας.